Please enable JS

Systeemtherapie

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de problematiek van de cliënt wordt bezien in de complexe samenhang met 'het systeem'. Systeemtherapie kan zowel bij individuele cliënten als ook bij relaties en gezinnen ingezet worden.
'Systeem' is een term die staat voor alles wat een belangrijk onderdeel van de omgeving/leefwereld van de cliënt uitmaakt. Dit kunnen gezin, relatie, familie en vrienden zijn maar ook maatschappelijk positie, cultuur, (religieuze) overtuigingen e.d. zijn belangrijke factoren binnen 'het systeem'.
 

- Wim Vos -
systeemtherapeut

Praktisch

Consult

Voor de aanmelding heeft u geen verwijzing nodig.
Aanmelden kunt u via het contactformulier.  Ik neem zo spoedig mogelijk met u contact op om verder te bepalen wat de vervolgstap wordt. Tijdens een eerste gesprek maken we verder kennis en stemmen we in overleg af of er een passende behandeling voor u is.
De duur van een intakegesprek is gemiddeld een tot anderhalf uur. De vervolggesprekken variëren van tussen de drie en vijf kwartier. Gewoonlijk vinden de gesprekken in het begin wekelijks of tweewekelijks plaats. Later kan dit veranderen naar een lagere frequentie, uiteraard in onderling overleg.

Prijs & Timing

Individuele therapie voor volwassenen  |  €87,50 per uur
Kinderen en jongeren | €65,00 per uur
Koppels/gezinstherapie | €100,00 per uur
Skype begeleiding | €20,00 per kwartier 
KLankschaalmassage | €40,00 per uur
Let op alle tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Indien aan huis begeleiding wordt gevraagd, is de km prijs 0,19 cent/km
De tarieven zijn inclusief telefonisch en email contact, voorbereiding, rapportage, intercollegiaal overleg en administratieve werkzaamheden.
Eventuele afzegging van afspraken dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Houdt u er rekening mee dat bij niet tijdig annuleren/wijzigen van een afspraak het volledige tarief in rekening kan worden gebracht.

Voor wie?

Bij de systeempraktijk kunnen zowel volwassenen (individuen en echtparen), jeugdigen als kinderen terecht met psychische, sociale problemen en/of relatie- en gezinshulpvragen.

Systeemtherapie
Doel van systeemtherapie
Een belangrijk doel van systeemtherapie is om zicht te krijgen op de interacties van de cliënt met zijn of haar 'systeem' en de samenhang met de aanmeldklacht. Kenmerkend hierbij is dat belangrijke personen van de betrokkenen vaak uitgenodigd worden bij de gesprekken.
Soms is het ook belangrijk om uit te zoeken welke belangrijke patronen er vanuit het verleden zijn 'ingesleten'.

Vervolgens wordt gekeken hoe de samenhang van 'het systeem' kan worden beïnvloed ten gunste van de aanmeldklacht.

Wat is bedrijfsmaatschappelijk werk
De arbeidsproductiviteit neemt toe “arbeid wordt topsport”. Hierdoor groeit het uitval van mensen die het tempo niet bij kunnen houden.
Bedrijfsmaatschappelijk werk is een gespecialiseerde vorm afgeleid van het domein van de maatschappelijk werker.

De verbijzondering van het bedrijfsmaatschappelijk werk domein heeft dus betrekking op een specifiek onderdeel van de sociale omgeving: namelijk de arbeidsorganisatie. Het centrale domein van de bedrijfsmaatschappelijk werker is dus begeleiding van medewerkers met arbeidsgerelateerde psychosociale problematiek.

Wat is dat nu arbeidsgerelateerde problematiek?
Arbeidsgerelateerde problematiek zijn die problemen, die direct of indirect uit de werksituatie voortvloeien, en problemen die samenhangen met de privésituatie maar van invloed zijn op het functioneren als medewerker.

Indicaties

Wanneer systeemtherapie?
Bij welke problemen:
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten
 • Stemmingswisselingen
 • Angstklachten
 • Rouw
 • Traumatische ervaringen
 • Relatieproblematiek
 • Gezinsproblematiek
 • Opvoedingsvraagstukken.
 • Niet alle klachten kunnen behandeld worden binnen mijn praktijk. Indien u last heeft van psychotische klachten, ernstig ondergewicht of verslaving kan ik u niet helpen.

Wanneer Bedrijfsmaatschappelijk werk?
Met welke problemen kunt u terecht:
 • verstoorde arbeidsverhoudingen, conflicten, spanningen in de relatie met collega’s, chef of ondergeschikten;
 • gebrek aan motivatie, of het ervaren van over- of onderbelasting in het werk;
 • onzekerheid over het voortbestaan van het werk, de functie of het bedrijf;
 • traumabegeleiding;
 • verminderd functioneren, disfunctioneren;
 • reïntegratie na langdurig ziekteverzuim;
 • ingrijpende gebeurtenissen in de werksituatie, agressie en geweldservaringen;
 • ongewenste omgangsvormen denk aan pesten, discriminatie, seksuele intimidatie;
 • aanpassingsproblemen na organisatieverandering, overplaatsing of functieverandering;
 • verlies van werk of functie, verlies van inkomen of status na demotie;
 • zingevingvragen met betrekking tot arbeid;
 • vragen inzake loopbaanontwikkeling in samenhang met persoonlijke kenmerken.

Wim Vos

systeemtherapeut

Wim Vos | systeemtherapeut

Mijn naam is Wim Vos (1962), van beroep systeemtherapeut, rouw-verlies en traumatherapeut, psychosociaal therapeut, bedrijfsmaatschappelijk werker en coach. Tevens bied ik klankschaalmassages aan.
Ik heb op verschillende terreinen werkervaring opgedaan. Hierdoor heb ik veel geleerd in het werken met individuen, gezinnen met jongere kinderen en/of adolescenten. De laatste jaren geef ik ook partner-relatietherapie. Naast mijn praktijk heb ik enkele jaren gewerkt als POH-GGZ bij verschillende huisartsenpraktijken. Ik ben verder werkzaam als bedrijfsmaatschappelijk werker voor diverse bedrijven en sinds maart 2017 werk ik binnen de jeugd GGZ bij Ithaka ( Emergis Zeeland) als systeemtherapeut. Daar werk ik vooral met ouder(s) en hun kinderen. Veelal met problemen die vallen onder autisme spectrum problematiek, (ASS) ADHD, ADD etc.
Ooit begonnen na de HBO’V als wijkverpleegkundige. Daarna specialisatie kinderaantekening gevolgd en enige jaren in ziekenhuizen gewerkt als kinderverpleegkundige. Na een wereldreis ben ik terecht gekomen in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Toen ben ik de opleiding Maatschappelijk werk in deeltijd gaan volgen om vervolgens via de VO-opleiding Social Work als bedrijfsmaatschappelijk werker aan de slag te gaan. Dit vak heb ik bijna 8 jaar in loondienst uitgeoefend en nu dus als zelfstandige.
Tijdens mijn werk als bedrijfsmaatschappelijk werker heb ik een vervolgopleiding; gedaan namelijk de VTI-opleiding, wat staat voor verlies- en trauma integratie, bij Marieke de Bruijn. Hier kwam ik in aanraking met focussen en heb dan ook de opleiding van kinderfocussen gevolgd na de basiscursus 1 focussen met volwassenen. Uiteindelijk ben ik gaan werken bij De Viersprong te Halsteren. Daar heb ik de opleiding tot Functional Family Therapist (FFT) gevolgd. Ik heb daar bijna 4 jaar als gezinstherapeut gewerkt.
Na de opleiding tot VTI therapeut, ben ik mijn praktijk langzaam vorm gaan geven. Ik heb uiteindelijk als laatste nog de 4-jarige opleiding van Systeemtheoretische Psychotherapie gevolgd aan de Interactie Academie te Antwerpen en de volledige training van Emotional Freedom Technique ( EFT) en basisopleiding EMDR.
Ik ben ingeschreven bij het RBCZ (nu nog RBNG) wat staat voor Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en het TZC ( nu nog TBNG) wat staat voor Tuchtrecht Complementaire Zorg.
 

Wim Vos

Wim Vos

systeemtherapeut
Kaaistraat 71
4651 bLSteenbergen
0652 712 404
infowim@wimvos.eu
www.wimvos.eu

 
01

Thuisbezoek

Voor de cliƫnten die fysiek niet in de mogelijk zijn om tot bij de praktijk te komen.
Enkel op afspraak.

02

Inloopspreekuur

Is een mogelijkheid voor cliƫnten om geheel vrijblijvend uitleg te komen vragen of we met het centrum een oplossing kunnen bieden voor hun problemen. Kosteloos & vrijblijvend. Ieder oneven week op woensdag namiddag.

03

Telefonisch spreekuur

Elke dinsdag van 20u tot 22u.
T 0167 56 01 00

PMC Eaux de vie
Kaaistraat 71
4651 BL Steenbergen
T 01 67 56 01 00
info@pmc-eauxdevie.nl
© PMC Eaux de vie
Privacyverklaring

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
Door jouw inschrijving geef je PMC-Eaux de vie toestemming om je de e-nieuwsbrief te sturen. Je kan je toestemming op elk moment intrekken. Als je onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik dan op de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief.